IFIA ÜYELERİ
IFIA'nın ana organını oluşturan IFIA üyeleri, oylama durumlarına, kuruluş tarihlerine ve faaliyet türlerine göre Tam, Karşılıklı ve İşbirliği olmak üzere üç kategoride sınıflandırılır.
Oyundurma
kaydırıcı

IFIA İLGİLİ ÜYELER

Karşılık gelen üyelerin oy hakkı yoktur ve şunları içerir:

  • Bir ülkeyi tam üye olarak temsil edenlerin dışındaki mucit dernekleri (örneğin, yerel mucit dernekleri veya kadınlara veya gençliğe özgü kuruluş ve dernekler);
  • Bilim adamları, araştırmacılar vb.
  • Şirketler ve şirketler, özellikle mikro ve küçük işletmeler;
  • Yaratıcı etkinliği teşvik eden devlet kurumları;
  • Yenilik merkezleri, araştırma merkezleri ve üniversiteler.

Hakların özeti:

  • Genel Kurulda Konuşma
  • Operasyonel aşamaya ulaşırken tam üyeliğe geçiş
  • IFIA'nın olay kaydı vb. İle ilgili hizmetleri ve teklifleri
  • Akreditasyon (IFIA üyelik sertifikası).

Sorumlu Üyeler

boş

Sorumlu Üyeler

İlgili üyeler, IFIA hedeflerini desteklemek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludur:

1. Katılım IFIA olayları (yılda en az bir defa)

2. Yılda iki kez yapılan Genel Kurul toplantılarına katılım (katılım keyfi olup oy hakkı yoktur).

3. Yıllık raporun IFIA'ya sunulması
ben. Etkin dernek üyesi sayısı
ii. Eğitim atölyeleri, sergiler, seminerler, konferanslar veya kongreler vb. Gibi organize ulusal veya uluslararası etkinliklerin sayısı
iii. Ticarileştirilen icatların tam raporu
iv. İşletme liderliği hakkında en güncel raporun sunulması
v. IFIA etkinliğine katılım hakkında bir rapor sunulması
4. Yıllık üyelik aidatının zamanında ödenmesi

Sorumlu Üyelerin herhangi birinin yukarıda belirtilen kriterlere göre hareket etmemesi halinde, başkanlık, Yürütme Komitesine faaliyette bulunmadıklarına dair bir rapor sunar, üyelikleri askıya alınır ve üyelik durumları bir sonraki Genel Kurulda kararlaştırılacaktır. Meclis toplantısı.