Orta Doğu Mucitleri

IFIA Orta Doğu Ağı, IFIA üyelerinden oluşan ve Orta Doğu düzeyinde yenilikçiliği teşvik eden Başkanın doğrudan yetkisi altında IFIA'nın bir çalışma grubudur.

Bu ağın ana işlevi, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus ve Yemen dahil olmak üzere Arap ülkelerinden IFIA üyesi ülkeler arasında buluş ve yenilik kültürünü yaymaktır.

Bu ağ, Orta Doğu mucitlerine mevcut uzmanlık, kaynaklar ve yeniliklerden yararlanma, bir iletişim ağı oluşturma ve yenilikçi bilgileri paylaşma fırsatı sunuyor. Aşağıdaki hedeflerin yerine getirilmesi beklenmektedir


1. IFIA ile Orta Doğu bölgesindeki hükümetler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak.
2. Ofis tarafından kapsanan ülkelerdeki IFIA üyeleri için yıllık bir toplantı düzenleyin.
3. IFIA üyelerini bilimsel sergiler düzenlemeleri ve kurmaları için teşvik etmek ve yardımcı olmak.
4. Orta Doğu bölgesinde bilimsel araştırmaları ticarileştirir.

Daha Yük
Çevirmek "