IFIA İcra Komitesi Toplantısı

IFIA Başkanı'nın toplantısına yılda iki kez yapılan IFIA Yürütme Komitesi toplantısının temel amacı, toplantı sırasında gündemde yer alan konular üzerinde oybirliğiyle yapılan bir anlaşmayı onaylamaktır. Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen İcra Kurulu üyeleri, sunulan konularda oybirliği ile anlaşacaktır.

IFIA Başkanı, IFIA'nın küresel düzeyde güçlendirilmesine yönelik bütçe ve IFIA'nın araçları dahilinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bir rapor sunmakla yükümlüdür.

Yeni üyelerin kabulü, EXCO üyelerinin yetki alanına giren yükümlülüklerden biridir. Ayrıca, Başkan veya üyeler tarafından önerilen projelerin uygulama olasılığını incelemek için toplantıda sunulması gerekmektedir. Buluş ve inovasyon alanındaki uluslararası etkinliklerin organizasyonu EXCO üyelerinin onayını alması gereken diğer bir konudur.

Çevirmek "