Video

IFIA Ofisi tarafından hazırlanan aşağıdaki video dosyalarını izleyerek IFIA'yı ve faaliyetlerini öğrenebilirsiniz. IFIA'nın buluş ve yenilik alanında sunduğu hizmetlerin yanı sıra Yeşil Buluşlar ve Teknoloji Transferi projelerini de gösteriyorlar.

Bu arada uluslararası konferanslar, sempozyumlar, buluş sergileri ve ilgili etkinlikler de dahil olmak üzere IFIA üyelerinin faaliyetleri videolar şeklinde sunulmaktadır.

Daha Yük
Çevirmek "